IINI2013 - Økonomisk analyse med regneark

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 100/100 A

Faglig innhold

Emnet gir en grundig innføring i bruk av regneark (Excel) og en introduksjon til makroprogrammering. Det gjennomgås beste praksis for utvikling av regneark og den viktigste funksjonene for økonomisk analyse i Excel. Vi ser på grafikk og diagrammer, import og eksport av data, samt på pivotobjekter og -rapporter. Emnet bygger på teori gjennomgått i emnene Bedriftsøkonomi (5 studiepoeng, IINI1011) og Økonomisk styring og regnskap (5 studiepoeng, IINI1006) og vi ser hvordan regneark kan brukes som verktøy til økonomistøtte, økonomisk analyse og rapportering i bedrifter.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER:
Kandidaten:
- forstår hvordan Excel fungerer og hvordan Excel kan gi verktøystøtte for bedriftsøkonomiske problemstillinger
- forklare hvordan regneark bør bygges opp og struktureres for å oppnå brukervennlige, vedlikeholdsvennlige og mest mulig feilfrie løsninger
- kan lese og forstå økonomiske analyser
- kan velge aktuelle analyser og rapporter basert på en konkret problemstilling (case)

FERDIGHETER:
Kandidaten:
- kan utvikle gode regneark
- kan automatisere oppgaver ved å spille inn makroer i Excel
- kan lage og endre på makroer ved hjelp av utviklingsmiljøet i Excel
- kan benytte innebygde og lage egendefinerte funksjoner
- kan importere og eksportere data til og fra regnearket
- kan bruke pivottabeller for å generere rapporter
- kan bruke regneark som et verktøy for å strukturere teorier og modeller fra økonomisk styring og bedriftsøkonomi
- kan bruke regneark i praktisk økonomistyring i et prosjekt eller i en organisasjon

GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten:
- har et bevisst forhold til kvalitetssikring av regneark og testing av slike
- kan forklare fordelene med automatisering av oppgaver i et regneark
- kan benytte regneark som et verktøy til styring av økonomi og prosjektarbeid

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Undervisningen i emnet består av teori etterfulgt av praktisk oppgaveløsning. I tillegg er det lagt opp til at studentene skal anvende kompetansen de tilegner seg i obligatoriske øvinger og i gjennomføring av et større prosjekt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Arbeidskrav:
Kandidaten må gjennomføre og få godkjent 5 obligatoriske øvinger.

Vurdering:
En avsluttende prosjektrapport vurderes til bestått/ikke bestått

Gjentak:
Neste gang emnet arrangeres

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Informatikk, informasjonsbehandling (ITBAINFO)

Forkunnskapskrav

Emnet har adgangsbegrensning.

Kursmateriell

Utvalgte kapitler i Lærebok: Årsregnskapet - en grunnleggende innføring. Av Trond Kristoffesen. Siste utgave

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Rapport 100/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.