IINI2012 - Informasjonsforvaltning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Hvordan dagens bedrifter bruker informasjonsteknologi og systemer for å oppnå forretningsmål; organisasjon, informasjonssystemer,og strategi; IT-infrastruktur og ny teknologi; viktige forretningssystemer.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende samlete læringsutbytte.

 

KUNNSKAPER:

Kandidaten:
- Kjenner til ulike typer informasjonssystemer som brukes i bedrifter og organisasjoner.
- Har kunnskap om hvordan datateknologi og nettløsninger kan brukes i bedriftens forvaltning av informasjon og kunnskap. - Har kunnskap om hvordan bedrifter bruker informasjonsteknologi og systemer for å oppnå forretningsmål.

FERDIGHETER:
Kandidaten:
- Kan se behov for og være pådriver for små og mellomstore informasjonssystem løsninger for bedrifter.

- Kan komme med anbefalinger for bruk av moderne IT og nye teknologiløsninger.

- Kan både individuelt og i grupper diskutere og redegjøre for holdninger og standpunkter i forhold til informasjonsforvaltning og ivaretakelse av virksomheters kunnskapskapital.

GENERELL KOMPETANSE:

Kandidaten:

- Har forståelse for betydningen av aktiv informasjons- og kunnskapsforvaltning.

- Kan delta i planlegging og gjennomføring av informasjonshåndteringsprosjekter.

- Kan identifisere, planlegge og gjennomføre en selvstendig oppgave i samarbeid med andre

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Forelesninger, obligatoriske øvingsoppgaver og selvstendig arbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Utsatt eksamen: mai/juni.

Obligatoriske arbeidskrav: 3 av 3 øvinger. Alle 3 øvinger må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Informatikk, informasjonsbehandling (ITBAINFO)

Forkunnskapskrav

Emnet har adgangsbegrensning

Kursmateriell

Pensumlitteratur fastsettes ved kursstart. Den aktuelle læreboken er: - Management Information Systems (siste utgave) av Kenneth C. Laudon og Jane P. Laudon, Pearson Education Limited.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 30.11.2017 09:00 E5
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 E
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.