IINI2010 - Entreprenørskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Kritiske faktorer for å lykkes med entreprenørskap, hva kjennetegner gode ideer og muligheter, mulige strategier for oppstart, markedsmuligheter og markedsføring, innholdet i forretningsplanen, oppstartsfinansiering og venture-kapital, motivasjon og ledelse i entreprenørskap.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende samlede læringsutbytte:

KUNNSKAPER:
Kandidaten kan:
- redegjøre for hva som kjennetegner en lovende forretningsidé
- redegjøre for muligheter og utfordringer knyttet til entreprenørskap og Internet
- beskrive innholdet og hovedelementene i en markedsplan
- beskrive innholdet og hovedelementene i en forretningsplan
- redegjøre for de ulike kilder til oppstartsfinansiering, samt fordeler og ulemper knyttet til hver av disse
- redegjøre for ulike strategier for motivasjon og ledelse som kan anvendes i entreprenørskap

FERDIGHETER:
Kandidaten kan:
- ta stilling til om en forretningsidé virker lovende
- sette opp rammene for en markedsplan
- sette opp rammene for delvis å utarbeide en forretningsplan
- kunne gjennomføre tiltak for å øke de ansattes motivasjon med utgangspunkt i gjennomgått teori

GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten:
- har forståelse for betydningen av innovasjon og entreprenørskap

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Obligatoriske øvingsoppgaver og selvstendig arbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske øvinger: Det gis flere enn 8 ovinger, men de 8 som blir godkjent må dekke et bredt spekter av temaene som gjennomgås. Nærmere opplysninger gis ved kursstart.

Utsatt eksamen:
Høsteksamen: mai/juni
Våreksamen: desember

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (ITHINGDA)
Informatikk, informasjonsbehandling (ITBAINFO)

Forkunnskapskrav

Emnet har adgangsbegrensning

Kursmateriell

Skriftlige leksjoner skrevet av emneansvarlig,

Eventuell lærebok blir oppgitt ved oppstart i faget + eventuelle artikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LN503D 5.0
LO503D 5.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 18.12.2017 09:00 R D1-185 Datasal , E3
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 31.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.