IINI2005 - Datastøttet samhandling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 50/100 A
Oppgave 50/100 A

Faglig innhold

Samhandling i distribuerte arbeidsgrupper. Verktøy for prosjektstyring. Verktøy for datastøttet samarbeid. Samhandlingsmetodikk.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende samlede læringsutbytte:

KUNNSKAPER:
Kandidaten:
- kan redegjøre for samhandlingsmetodikk og nettbasert samarbeid

FERDIGHETER:
Kandidaten:
- kan bruke samarbeidsverktøy for samlokaliserte og nettbaserte arbeidsformer
- kan bruke et nettbasert prosjektverktøy for planlegging og oppfølging.

GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten:
- er bevisst på egen rolle og opptreden i et samhandlingsteam

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Webinarer og gruppearbeid. Gjennomføring av nettmøter i team og med veiledning fra faglærer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltagelse på nettbasert gruppearbeid

Mer om vurdering

ARBEIDSKRAV

Må ha svart på spørreundersøkelse for teametablering og deltatt på avtalte nettbaserte veiledningsmøter.

 

VURDERING

Vurderingen i faget er basert på to prosjektarbeider som begge må være bestått. Individuelle vurderinger kan gjøres ved manglende deltakelse eller ved kontraktsbrudd med øvrige medlemmer.

 

Gjentak av vurdering: Ved neste gjennomføring av emnet.

 

Klageadgang gjelder kun for samlet karakter. Kontinuasjon og frivillig gjentak kan gjennomføres for en delvurderinger uten at begge delvurderinger i emnet må tas opp igjen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Informatikk, informasjonsbehandling (ITBAINFO)

Forkunnskapskrav

Emnet har adgangsbegrensning

Kursmateriell

Skrevne leksjoner, videostoff og Internett-ressurser som tilgjengeliggjøres på skolens læringsplattform ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LC317D 5.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 50/100 A 09:00
Høst ORD Oppgave 50/100 A 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.