IINI2001 - Webutvikling 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Web-eksamen 40/100 1 timer A
Oppgave 60/100 A

Faglig innhold

Installasjon av webserver med scriptspråk og database. PHP, tilstandsbevaring (sesjonshåndtering), JavaScript, Ajax, web på mobile enheter, avansert innhold (lyd, video, 3D, m.m.), bruk av tredjeparts datakilder (web services m.m.), sikkerhet i webapplikasjoner, komponentbasert webutvikling.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER:
Kandidaten:
- forstår hvordan et nettsted er delt i funksjonalitet som utføres på tjeneren og funksjonalitet som utføres i nettleseren
- kjenner til aktuelle teknologier som kan anvendes for å konstruere et nettsted

FERDIGHETER:
Kandidaten:
- kan utvikle utvikle nettsteder med logikk på både klient- og tjenerside
- kan å utvikle et komplett nettsted basert på en kombinasjon av tredjepartskomponenter og egen kode/design
- har grunnleggende kunnskap i PHP og JavaScript
- kan teknikker for å utveksle data med andre parter på Internett

GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten:
- kan identifisere potensielle sikkerhetsmessige svakheter i en webløsning og iverksette gode sikkerhetstiltak

Læringsformer og aktiviteter

Ukentlige leksjoner, praktiske obligatoriske øvinger, diskusjonsforum.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Det er 10 øvinger i emnet hvorav 6 må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Ordinær eksamen: desember og mai/juni
Prosjektoppgave: ved neste gjennomføring av emnet
Alle delvurderinger må være bestått hver for seg. Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Informatikk, informasjonsbehandling (ITBAINFO)

Kursmateriell

Egenproduserte leksjoner og relevante artikler

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Web-eksamen** 40/100 A 15.12.2017 09:00
Høst ORD Oppgave 60/100 A
Vår ORD Web-eksamen 40/100 A 06.06.2018 09:00
Vår ORD Oppgave 60/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.