IINI1011 - Bedriftsøkonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer D

Faglig innhold

I hovedsak internregnskap. Emner som gås gjennom er: ulike kostnadsbegreper, kalkulatoriske kostnader og kostnadsfordeling, kalkulasjonsprinsipper, ulike driftsregnskapsmodeller, nullpunktsanalyser, produktvalg, prisbeslutninger og markedstilpasning, nøkkeltall, analyse av prosjekter og planlegging og budsjettering.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende samlede læringsutbytte:

KUNNSKAPER:
Kandidaten:
- redegjør for hva økonomistyring er samt ha kjennskap til ulike kostnadsbegreper.
- forstår og forklare hva kalkulatoriske kostnader er og hvordan disse skal beregnes.
- redegjør for ulike prinsipper som legges til grunn for kostnadsfordeling.
- forstår formålet med produktkalkyler og kjenne til ulike kalkulasjonsprinsipper.
- kan gjøre rede for relevante og irrelevante kostnader i forbindelse med kortsiktige beslutninger.
- forklarer hvilke markedsformer som finnes og hva som kjennetegner dem samt hvordan prissetting foregår i praksis.
- redegjør for hva et budsjett er og hvilke budsjett det er hensiktsmessig å sette opp i ulike situasjoner.

FERDIGHETER:
Kandidaten:
- setter opp ulike produktkalkyler.
- forstår og utarbeide driftsregnskap.
- foretar beregninger og oppsett i forbindelse med nullpunktsanalyser.
- foretar beregninger for å bestemme optimal pris og mengde ved ulike markedsformer.
- setter opp beregninger i forbindelse med analyse av langsiktige prosjekter.
- setter opp resultatbudsjett og kjenne til hvordan en sammenligner budsjettall med virkelig regnskap.

GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten:
- ser viktigheten av kunnskap om, og forståelse av intern økonomistyring i en bedrift.
- leser og vurderer eksisterende budsjett og regnskap for å sette seg inn i en bedrifts økonomiske situasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Lærestoff og oppgaver legges ut på nett for selvstudium.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: Til hver ukes lærestoff er det tilknyttet øvingsarbeid. For å kunne gå opp til eksamen må 8 av 12 øvinger være godkjent. De 8 som blir godkjent må dekke et bredt spekter av temaene som gjennomgås. Nærmere opplysninger gis ved kursstart.

Utsatt eksamen: desember.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Informatikk, informasjonsbehandling (ITBAINFO)

Forkunnskapskrav

Emnet har adgangsbegrensning

Kursmateriell

Læremidler i faget er skriftlige leksjoner og lærebok. Læreboken som skal benyttes opplyses ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LC316D 5.0
LN316D 5.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 D 06.12.2017 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.