IINI1009 - Datakommunikasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Standardisering og lagdelt kommunikasjon. Protokoller på applikasjonslag, transportlag, nettverkslag, lenkelag og overføringsteknologi på fysisk lag. Om nettverksstrukturer og virkemåten til nettverkskomponenter.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende samlede læringsutbytte:

KUNNSKAPER:
Kandidaten:
- kan redegjøre for prinsipper i pakkesvitsjet og lagdelt datakommunikasjon
- kan redegjøre for virkemåten til protokoller på applikasjon-, transport-, nettverk og lenkelag
- kan redegjøre for nettverksstrukturer, utstyr og overføringsteknologi

FERDIGHETER:
Kandidaten:
- kan bruke Wireshark til å analysere datapakker
- kan bruke verktøyene Ping og Traceroute

GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten:
- kan kommunisere om nettverksprotokoller og nettverksløsninger

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Det legges ut leksjoner med tilhørende øvinger. Øvinger gjøres individuelt og leveres inn til øvingslærer for godkjenning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
Kandidaten må ha minst 8 godkjente øvinger for å gå opp til eksamen.

Ny/utsatt eksamen i slutten av neste semester.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Informatikk, informasjonsbehandling (ITBAINFO)

Forkunnskapskrav

Emnet har adgangsbegrensning

Kursmateriell

Leksjoner publisert på nett.

Øyvind Hallsteinsen, Olav Skundberg, Bjørn Klefstad: Innføring i Datakommunikasjon, siste utgave

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IFUD1109 5.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 01.12.2017 09:00 E1
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.