IINI1007 - Drift av lokalnettverk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer D

Faglig innhold

Fysiske medier i bruk i lokalnettverk. Nettverkskomponenter. Design av nettverk (nettverk infrastruktur). Trådløse nettverk, design og sikkerhet. Generelt om forskjellige typer nettverksoperativsystem. Introduksjon til Active Directory. Prinsipper for konfigurasjon, installasjon, drift og sikkerhet og driftsfilosofi i lokalnettverk. Introduksjon til virtualisering. Driftsmodeller: Fjerndrift eller ASP (Application Service Provider)

Læringsutbytte

KUNNSKAPER:
Kandidaten:
- kan gjøre rede for de mest brukte teknologiene for lokalnettverk
- kan gjøre rede for teknisk oppbygning av nettverk
- kan gjøre rede for ulike nettverkskomponenter, deres virkemåte og bruksområde
- kan planlegge og vurdere sikkerhet i lokalnettverk

FERDIGHETER:
Kandidaten:
- kan koble til og konfigurere en datamaskin slik at den fungerer i et nettverk med internettoppkobling
- kan opprette brukerkontoer, tildele rettigheter, samt administrere nettverk med en ressursdatabase
- kan planlegge, implementere og konfigurere et mindre lokalnettverk

GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten:
- har kompetanse til selvstendig både å formidle og å ta i bruk sine kunnskaper og ferdigheter innen emnets tema i en driftssituasjon.
- kan i en praktisk driftssituasjon, forklare og gjøre bruk av sin kunnskap både innen hvert enkelt tema i faget og på tvers av temaene.
- kan kommunisere med andre om nettverksløsninger

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Ukentlige leksjoner og individuelle øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske oppgaver

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
7 av 11 øvinger skal være godkjent.

Utsatt eksamen:
Høsteksamen: mai/juni
Våreksamen: desember

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
IT-støttet bedriftsutvikling (ITBAITBEDR)
Informatikk, informasjonsbehandling (ITBAINFO)

Forkunnskapskrav

Emnet har adgangsbegrensning.

Kursmateriell

Drift av lokalnettverk. Arne B. Mikalsen. Siste utgave utgitt på TAPIR akademisk forlag.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LO160D 5.0
LV460D 5.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 04.12.2017 09:00 R41 , F1
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 05.06.2018 09:00 E3 , E4 , E5
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.