IINI1003 - Databaser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer B

Faglig innhold

Innføring i datamodellering med EER og UML-notasjon. Design av relasjonsdatabase inkl. bruk av nøkler, referanseintegritet og enkel normalisering. Databasedefinisjon (DDL) og datamanipulering (DML) i SQL. Bruk av et valgt databaseverktøy (MySQL), se sammenhengen mellom datamodell, databaseverktøy og applikasjon / web-grensesnitt (klient/tjener -arkitektur).

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende samlede læringsutbytte:

KUNNSKAPER:
Kandidaten:
- kjenner sentrale begreper innen databaser og datamodellering, og kan gjøre rede for disse
- kan forstå hvordan en relasjonsdatabase er bygd opp ved å se på relasjonene (tabellene) og tilhørende nøkler
- kan forstå (tolke) et (E)ER-diagram modellert i fagets gjeldende notasjon, og vite hvordan dette kan oversettes til relasjonsmodellen
- kan gjøre rede for hvordan databaser kan fungere i en klient/tjener-arkitektur.

FERDIGHETER:
Kandidaten:
- kan tegne sitt eget (E)ER-diagram for å oppnå en god databasestruktur
- lage sin egen normaliserte relasjonsdatabase med nøkler og referanseintegritet, og opprette databasen i et valgt databaseverktøy (databasesystem)
- kan utføre SQL-spørringer mot en gitt database
- kan lage en relasjonsdatabase som støtter opp om funksjonaliteten til et gitt grafisk brukergrensesnitt

GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten:
- viser en bevisst holdning til strukturell lagring og representasjon av data i et informasjonssystem
- viser en bevisst holdning til databasedesign for å unngå unødvendig dobbeltlagring av data i en database

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Moduler (leksjoner), øvingsoppgaver (tilsvarende 8 obligatoriske), diskusjonsforum og andre former for studentaktivitet på Web, selvstudium.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: 8 av 8 øvinger må være godkjent.


Utsatt eksamen:
Ordinær eksamen desember: Mai/juni
Ordinær eksamen mai/juni: Desember

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Informatikk, informasjonsbehandling (ITBAINFO)

Forkunnskapskrav

Emnet har adgangsbegrensning

Kursmateriell

Kjell Toft Hansen, Tore Mallaug: Databaser, siste utgave.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDRI1002 5.0
LN323D 5.0
LO307D 5.0 01.08.2012
LO323D 5.0 01.08.2012

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 B 19.12.2017 09:00 E2
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 B 08.06.2018 09:00 E1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.