course-details-portlet

IIK6504 - Digital juss og forretningsvirksomhet

Om emnet

Nytt fra studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Kurset har følgende faglig innhold: Internetts juridiske og forretningsmessige arkitektur, lover med relevans for den digital økonomien, digital nøytralitet, standarder, IBM og AT&T rettssaken, Microsoft rettssakene fra 1990-tallet, EU sin rettssak mot Google fra 2010-tallet, Facebook, Apple og Amazon sine pågående rettssaker i USA, digital musikk og opphavsrett, digital etikk, bærekraft og bedrifters samfunnsansvar.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet er beskrevet på engelsk.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har forelesninger, mindre øvinger og diskusjonsoppgaver hver uke. Fysisk oppmøte på campus Gjøvik eller Trondheim må påregnes for å delta i disse aktivitetene. Emnet har også tre obligatoriske innleveringer som alle må være godkjent for å ta eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oblig
  • Oblig
  • Oblig

Mer om vurdering

Dette faget har en 4 timers skoleeksamen som teller 100% av karakteren. For å få tilgang til eksamen må alle fagets obligatoriske oppgaver være godkjent

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Teknologiledelse og digital omstilling (MTDO)

Forkunnskapskrav

Opptak til master teknologiledelse og digital omstilling ("MTDO") kreves.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IIK5000 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tverrfaglig informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 02.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU