IFUD1130 - SharePoint

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Web-eksamen 100/100 2 dager A

Faglig innhold

Hva er SharePoint. Roller. Tilgang til SharePoint. Opprette og bruke Team Sites. Navigering. Lister og Libraries. Home page. Opprette og bruke webpart. Opprette og bruke SharePoint Sites and Site Collections. Opprette og bruke maler. Sikkerhet i SharePoint. Opprette og bruke Wiki. Dokumentdeling. Søking.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER:
Kandidaten:
- kjenner til bruken av SharePoint i forskjellige situasjoner i en bedrift/organisasjon
- kan gjøre rede for hvordan SharePoint brukes i samskriving
- kan beskrive hvordan ulike roller i en organisasjon kan bruke SharePoint
- har kjennskap til hva det vil si å ha ansvaret for bruken av SharePoint i en bedrift/organisasjon

FERDIGHETER:
Kandidaten:
- kan opprette webområder for deling av informasjon med andre
- kan sette opp administrasjon av dokumenter
- kan sette opp publisering av rapporter
- kan sette opp sidestruktur og brukerrettigheter, sideoppsett og tillatelser
- kan opprette infrastruktur for webområder
- kan sette opp muligheter for søking
- kan konfigurere systemet for bruk fra Internett
- kan konfigurerer Office 2013
- kan sette opp muligheter for å benytte arbeidsflyt

GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten:
- har kompetanse til selvstendig både å formidle og å ta i bruk sine kunnskaper og ferdigheter i en bedrift som vil bruke SharePoint
- kan i et praktisk prosjekt forklare og gjøre bruk av sin kunnskap for bruk av SharePoint.

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Leksjoner, selvstendig arbeid, bruk av virtuelle maskiner som erstatter behovet for eget utstyr.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: 10 av 14 øvinger vmå være godkjent.

Utsatt eksamen:
Høsteksamen: mai/juni
Våreksamen: desember

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fjernundervisning data (ITKURS)

Forkunnskapskrav

Enkeltemne - kun for eksternt salg

Kursmateriell

Egne leksjoner

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Web-eksamen 100/100 A

Utlevering
29.11.2017

Innlevering
30.11.2017

Vår ORD Web-eksamen 100/100 A 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.