IFUD1129 - Linux systemdrift

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 40/100
Skriftlig eksamen 60/100 3 timer E

Faglig innhold

Planlegging av linuxtjenere, installasjon av tjenester som filtjener, utskrift, dns, dhcp, dynamisk webtjener, epost, katalogtjenester, fjernadministrasjon, scripting og automasjon.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende samlede læringsutbytte:

KUNNSKAPER:
Kandidaten:
- kan legge planer for en ny tjenermaskin
- kan forklare bruk av ulike filsystemer, kvoter og aksesskontrollister

FERDIGHETER:
Kandidaten:
- kan installere linux og vanlig tjenerprogramvare
- kan vedlikeholde oppsettet på en tjenermaskin, som regel ved å tilpasse konfigurasjonsfiler
- kan lete opp informasjon på nettet, for å løse drifts- og installasjonsproblemer

GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten:
- kan vurdere linuxprogramvare for å dekke en organisasjons behov for tjenester.

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Leksjoner og øvingsoppgaver.

Mer om vurdering

Mappeevaluering for øvingsopplegget, samt skriftlig eksamen. Ordinær eksamen i slutten av semesteret. Ny/utsatt eksamen i slutten av neste semester. Ny/utsatt mappeevaluering ved neste gjennomføring av emnet.

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Fjernundervisning data (ITKURS)

Forkunnskapskrav

Enkeltemne - kun for eksternt salg

Kursmateriell

Materiale som deles ut, og nettsider det lenkes til.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IINI3008 5.0 01.09.2017
LN476D 5.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Mappevurdering 40/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 60/100 E 06.12.2017 09:00 D8
Vår ORD Mappevurdering 40/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 60/100 E 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.