IFUD1118 - Operativsystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Behovet for operativsystem, og hvilken plass det har i forhold til maskinvare og brukerprogrammer. Begreper som programmer, prosesser, isolasjon, kommunikasjon, utstyrsenheter, minnehåndtering, filer og filsystem, vranglås og sikkerhet.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER:
Kandidaten:
- Kan forklare operativsystemets oppgaver, som:
- kjøre prosesser
- håndtere filsystemet
- håndtere utstyrsenheter
- administrere minnet
- unngå vranglås
- implementere sikkerhet og tilgang

FERDIGHETER:
Kandidaten:
- kan få frem liste over prosessene i en datamaskin

GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten:
- er klar over behovet for operativsystem

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Leksjoner og øvingsoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeiskrav:
2/3 av øvingene må være bestått.

Utsatt eksamen:
Desember

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fjernundervisning data (ITKURS)

Forkunnskapskrav

Enkeltemne - kun for eksternt salg

Kursmateriell


Materiale som deles ut, og nettsider det lenkes til.

 

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IINI2008 5.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 23.05.2018 09:00 E4
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.