IFUD1107 - Drift av lokalnettverk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer D

Faglig innhold

Fysiske medier i bruk i lokalnettverk. Nettverkskomponenter. Design av nettverk (nettverk infrastruktur). Trådløse nettverk, design og sikkerhet. Generelt om forskjellige typer nettverksoperativsystem. Introduksjon til Active Directory. Prinsipper for konfigurasjon, installasjon, drift og sikkerhet og driftsfilosofi i lokalnettverk. Introduksjon til virtualisering. Driftsmodeller: Fjerndrift eller ASP (Application Service Provider)

Læringsutbytte

KUNNSKAPER:
Kandidaten:
- kan gjøre rede for de mest brukte teknologiene for lokalnettverk
- kan gjøre rede for teknisk oppbygning av nettverk
- kan gjøre rede for ulike nettverkskomponenter, deres virkemåte og bruksområde
- kan planlegge og vurdere sikkerhet i lokalnettverk

FERDIGHETER:
Kandidaten:
- kan koble til og konfigurere en datamaskin slik at den fungerer i et nettverk med internettoppkobling
- kan opprette brukerkontoer, tildele rettigheter, samt administrere nettverk med en ressursdatabase
- kan planlegge, implementere og konfigurere et mindre lokalnettverk

GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten:
- har kompetanse til selvstendig både å formidle og å ta i bruk sine kunnskaper og ferdigheter innen emnets tema i en driftssituasjon.
- kan i en praktisk driftssituasjon, forklare og gjøre bruk av sin kunnskap både innen hvert enkelt tema i faget og på tvers av temaene.
- kan kommunisere med andre om nettverksløsninger

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Ukentlige leksjoner og individuelle øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

7 av 11 øvinger må være godkjent for å ta eksamen.

Utsatt eksamen:
Ordinær eksamen desember: Mai/juni
Ordinær eksamen mai/juni: Desember.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fjernundervisning data (ITKURS)

Forkunnskapskrav

Enkeltemne - kun for eksternt salg.

Kursmateriell

Drift av lokalnettverk. Arne B. Mikalsen. Siste utgave utgitt på TAPIR akademisk forlag.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 04.12.2017 09:00 F1
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 05.06.2018 09:00 E3
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.