IFUD1029 - Stort IT-prosjekt i drift av datasystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

En selvstendig oppgave som er forankret i reelle problemstillinger fra fagområdet i studiet Drift av datasystemer.
Bruk av sentral utviklingsmetode og modell for utvikling av nettverksløsninger

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende samlet læringsutbytte:

KUNNSKAPER:
Kandidaten:
- kan referere til sentrale utviklingsmetoder og modeller innen utvikling av nettverksløsninger
- viser kunnskap om etablering, planlegging og utvikling av nettverksløsninger
- har kunnskap om krav til skriftlig fremstilling av prosjekt innen infrastruktur og nettdrift

FERDIGHETER:
Kandidaten kan:
- gjennomføre et prosjekt innen gitte tidsrammer og i henhold til gjeldende krav til oppfølging og rapportering
- anvende en utviklingsmetode og modell som passer for en gitt problemstilling innen fagområdet
- bruke informasjon og fagstoff til å belyse en problemstilling
- gi en kritisk vurdering av oppnådde resultater
- presentere og argumentere for sluttproduktet

GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten kan:
- formidle fagstoff skriftlig og muntlig
- reflektere over egen faglig utøvelse og tilpasse seg til den aktuelle arbeidssituasjonen
- gjennomføre et prosjekt for en oppdragsgiver med vekt på å oppfylle oppdragsgivers mål og krav
- integrere tidligere kunnskap fra ulike emner og tilegne seg ny kunnskap for å løse en konkret problemstilling

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Det kreves tett samarbeid mellom student og oppdragsgiver i gjennomføring av oppgaven. Hver oppgave får tildelt en veileder blant de fagansatte. Det legges vekt på jevnlige møter mellom student og oppdragsgiver og mellom student og veileder.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltagelse på veiledning og presentasjon

Mer om vurdering

Utsatt eksamen: Ny oppgave gjennomføres ved neste gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fjernundervisning data (ITKURS)

Forkunnskapskrav

Enkeltemne - kun for eksternt salg.
Gjennomføring av Stort IT-prosjekt i drift av datasystemer forutsetter at hoveddelen av emnene som inngår i studiet er gjennomført og bestått. For studenter med utestående eksamener, må oppstart av bacheloroppgaven godkjennes av studieleder.

Kursmateriell

Maler og andre ressurser blir gjort tilgjengelige av faglærer/veileder

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.