IFUD1016 - Nettverkssikkerhet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Generell nettverkssikkerhet. Hvordan planlegge, organisere og sette sikkerhet i små og store nettverk. Brannmurer, VPN, IDS/IPS. Sikkerhet rundt epost, trådløse nett og rutere. En del vanlige angrep, og mottiltak.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER:
Kandidaten:
- kan forklare en del protokollbaserte farer/angrep i kablede og trådløse nett
- kan gjøre rede for mottiltak mot angrepene over
- kan gjøre rede for andre farer og mottiltak, som fysiske sikringstiltak og «social engineering»
- kan gjøre rede for og planlegge bruk av vanlige sikringstiltak som IDS, IPS, VPN og proxyer.

FERDIGHETER:
Kandidaten:
- kan sette i drift et VPN
- kan installere brannmur
- kan observere nettverkstrafikk med pakkesniffer

GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten:
- kan granske sikkerheten i et nettverk, og velge passende tiltak.

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Leksjoner og øvingsoppgaver

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Det gis 12 øvingsoppgaver. Av disse må minst 8 være bestått før kandidaten kan gå opp til eksamen.
Utsatt eksamen: desember

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fjernundervisning data (ITKURS)

Forkunnskapskrav

Enkeltemne - kun for eksternt salg.

Kursmateriell

Materiale som deles ut, og nettsider det lenkes til.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDRI3002 5.0 01.09.2017
IINI4009 5.0 01.09.2017
TDAT3020 5.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 E 29.11.2017 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 28.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.