IF100613 - Introduksjon til ingeniørfaget

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Ingeniør(profesjon)ens rolle i næringslivet. Teknologi- og industrihistorie, innovative prosesser og entreprenørskap. Miljø, livsløp, sikkerhet og etikk.

Laboratoriearbeid - teambuilding. Innføring i modelleringsverktøy.

Beregningsperspektiv ved hjelp av dataverktøy.Bruk av algoritmer og matematikk i dataasisterte beregninger.

Økonomi og prosjektledelse

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

ha kunnskap om ingeniørprofesjonen og ingeniørens rolle i samfunn og arbeidsliv.

ha kunnskap om historien til noen bedrifter/næringsklynger og ha kunnskaper om hvilke teknologiske nyvinninger som ga grunnlag for innovasjon

ha kunnskap om teknologi både i historisk og fremtidsrettet perspektiv.

ha kunnskap om vitenskaplige arbeidsmetoder og prosjekt som arbeidsform, både om organisering, gjennomføring og rapportering.

ha kunnskap om de grunnleggende prinsippene i effektiv studieteknikk.

ha kunnskap om de grunnleggende prosesser for innovasjon og nytenkning i forbindelse med prosjektarbeid.

Læringsutbytte - Ferdigheter:

ha ferdigheter i identifisering av ingeniørfaglige problemstillinger, innhenting av nødvendig informasjon og kvalitetssikring av denne som grunnlag for problemløsning.

ha ferdigheter i bruk av dataverktøy for presentasjon og rapportering samt som aktivt hjelpemiddel for løsning av tekniske problemstillinger.

Læringsutbytte - Kompetanse:

ha kompetanse i miljømessige og etiske konsekvenser av teknologiske produkter og løsninger.

ha kompetanse i hvordan han/hun kan dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, både skriftlig og muntlig, på engelsk og norsk, og kan samarbeide i gruppe.

ha kompetanse i organisering, planlegging og gjennomføring av studiet, både individuelt og i samarbeid med andre.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Ekskursjoner og foredrag fra arbeidslivet. Prosjektarbeid i studentgrupper. Forelesninger og presentasjoner. Rapportskriving. Studentpresentasjoner.   

Obligatoriske arbeidskrav:

Arbeidsmappe (portefølje) som skal inneholde obligatoriske arbeidskrav fra hele semesteret. Oppgaver blir kunngjort på e-læringsverktøy (Fronter) og må leveres innen kunngjort frist. 80% av oppgavene må være godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Individuell oppsummerende rapport basert på godkjente arbeidskrav.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Automatiseringsteknikk (017AU)
Automatiseringsteknikk (017YV)
Byggingeniør (003BY)
Byggingeniør (003YV)
Dataingeniør (004DA)
Dataingeniør (004YV)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.