IE304114 - Skipselektriske anlegg

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Elektriske installasjoner i innredning, maskinrom og eksplosjonsfarlige områder.
Fordelingssystemer og spenningsnivåer.
Selektivitet for vern.
Lastflyt- og kortslutningsberegning.
Synkronmaskinen som generator.
Spenningsregulering.
Utstyr og instrumentering for synkronisering og lastfordeling.
Generatorvern.
Turtall statikk og spenning statikk.
Hovedtavle med instrumenter og utstyr.
Nødstrømforsyning.
Landtilkopling.
Asynkronmotorer med starteutstyr.
Frekvensomforming.
Elektrisk framdrift, synkronmaskinen som motor.
Elektromagnetisk støy.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:
Kjenne til regelverk og krav til installasjon, drift og vedlikehold av elektriske anlegg på skip og fartøyer. Kjenne til forskriftenes krav til anleggsdokumentasjon om bord. Kjenne til oppbygging og virkemåte til elektriske maskiner og utstyr ombord i skip.

Læringsutbytte - Ferdigheter:
Kandidaten skal kunne
- prosjektere installasjon av elektriske maskiner i skip,
- gjøre målinger og feilsøking på skipselektriske anlegg,
- produsere elektrodokumentasjon ved rapporter og måleprotokoller, samt skjemategning.

Læringsutbytte - Kompetanse:
Kandidaten kan
- utføre og dokumentere tester på skipselektriske anlegg og formidle kunnskapen skriftlig og muntlig,
- selvstendig fremskaffe og anvende datablad og støttelitteratur i eget arbeid

Læringsformer og aktiviteter

Forelesinger, laboratoriearbeid, regneøvinger og ekskursjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Tillatte hjelpemidler på eksamen:
- Bestemt, enkel kalkulator
- Et ark (A4, begge sider kan brukes) med håndskrevne notater/tegninger

Utsatt eksamen gjennomføres som muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Elkraftsystemer (006EK)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 04.12.2017 09:00 F415 - Master , Datalab C225
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.