course-details-portlet

IDRSA1002 - Idrettssosiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig 100/100 5 timer

Faglig innhold

Hovedfokus vil være på idrettens samfunnsmessige betydninger med utgangspunkt i ulike teoretiske tilnærminger. Sentrale emner vil blant annet være: idrett og fysisk aktivitet i lys av sosiale ulikhetsdimensjoner som kjønn, klasse og etnisitet, moderne kropps- og kulturidealer og idretten som arena for sivilisering, kommersialisering og globalisering.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - Studenten skal:
* få en grunnleggende innføring i idrettsfaglige problemstillinger i lys av sosiologiske perspektiver, begreper og analysemåter.

Ferdighetsmål - Studenten skal kunne:
* anvende ulike idrettssosiologiske perspektiver i analyser av ulike idrettsrelaterte fenomen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminar tilsvarende 4 timer pr. uke og øvinger tilsvarende 2 pr. uke. I emnet skal det leveres en obligatorisk semesteroppgave, med oppgitt tema som tar utgangspunkt i stoff fra forelesninger og pensum. Oppgaven kan skrives individuelt eller i grupper (maks 3 studenter). Oppgaven må være bestått før studenten kan gå opp til eksamen. Vurderingsform er 5 timers skriftlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent semesteroppgave

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDRSA1006 15.0 01.09.2008
SOS1000 7.5 01.09.2010 30.07.2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2014

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Idrettsvitenskap
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sosiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):
  • Jorid Hovden

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig 100/100 16.12.2013 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig 100/100 16.05.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU