IDRI2007 - Prosjekt- og dokumentasjonsarbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 35/100 1 timer E
Mappevurdering 65/100

Faglig innhold

Gjennomføre flere prosjekt som viser oppgradering av datasystemene i en bedrift.
Fasene i prosjektet er:
- oppgradere en enkelt arbeidsstasjon
- oppgradere flere arbeidsstasjoner som har samme innhold
- oppgradere alle arbeidsstasjoner i en bedrift

Dette skal gjennomføres som en modell der man starter med enkle problemstillinger og utvider prosjektet til å omfatte mer komplekse problemstillinger.
Dette skal kunne planlegges teoretisk slik at andre i bedriften kan ta i bruk prosjektmodellen for praktisk gjennomføring.

Læringsutbytte

Kunnskap
- kjenne til fasene i et driftsprosjekt og hvordan et driftsprosjekt styres, dokumenteres og gjennomføres
- kunne gjøre rede for standarder for dokumentasjon
- kunne beskrive de ulike roller i en organisasjon
- ha kjennskap til hva det vil si å ha ansvaret for oppstart og gjennomføring av et driftsprosjekt

Ferdigheter
- kunne sette opp, gjennomføre og føre referat fra formelle prosjektmøter
- kunne sette opp og vurdere typiske faser i et driftsprosjekt
- kunne lage kravspesifikasjon for driftsprosjekt
- kunne planlegge innsalg av prosjekt
- kunne presentere prosjekter for aktuelle beslutningstakere
- kunne sette opp sammenhenger mellom økonomi og organisasjon
- kunne se sammenhenger mellom ulike roller i en organisasjon og deres dokumentasjonsbehov og arbeidsoppgaver
- kunne designe og sette opp spesifikasjon av små og store driftsprosjekter
- kunne planlegge verifisering av implementasjon av et driftsprosjekt
- kunne planlegge testing av driftsprosjekter
- kunne sette opp vedlikeholds- og supportavtaler for små og store driftsprosjekter
- kunne dokumentere et driftsprosjekt etter gitte maler

Generell kompetanse
- kunne selvstendig både å formidle og å ta i bruk sine kunnskaper og ferdigheter i et driftsprosjekt
- gjøre bruk av sin kunnskap fra drift av datasystemer og andre emner
- kunne analysere, diskutere og vurdere problemer i samarbeid med andre
- kjenne til standarder for driftsprosjekter
- ha gode skrive- og framstillingsferdigheter
- ha gode samarbeidsevner

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, skriving av prosjekter og presentasjoner. Jevnlige møter med faglærere i prosjektperioder

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk designrapport

Mer om vurdering

Vurderingsmappe:
Består av Forstudierapport+presentasjon, Miniprosjekt og Driftsdokument+Pilot
Ny utsatt eksamen: skriftlig flervalgseksamen: mai/juni

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Informatikk, drift av datasystemer (ITBAINFODR)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Bachelor i Informatikk med spesialisering i Drift av Datasystemer.

Kursmateriell

Gottschalk og Gottschalk: IT og ProsjektledelseAsbjørn Rolstadås: Praktisk prosjektstyring

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 35/100 E 05.12.2017 09:00 D11 , DI42
Høst ORD Mappevurdering 65/100
Vår UTS Skriftlig eksamen 35/100 E 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.