IDRI2005 - IT-strategi i organisasjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

IT og forretningsprosessene; IT og verdikjeden; Overordnete strategier (forretningsformer, ERP-systemer, outsourcing); Sammenhenger mellom IT-strategi og forretningsstrategi; overordnede planer for innføring av nye IT-løsninger.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten:
- har grunnleggende forståelse av hvilken rolle informasjonssystemer og informasjonsteknologi har i bedrifter og organisasjoner
- har kunnskap om prinsipper for strategiske IKT-valg
- har grunnleggende kunnskaper om noen relevante metoder og arbeidsmåter for å utvikle IT-strategier
- kjenner sammenhengen mellom IT-strategi og andre forretningsstrategier

Ferdigheter
Kandidaten:
- kan bidra i utviklingen av IT-strategier i organisasjoner
- kan både individuelt og i grupper diskutere og redegjøre for holdninger og standpunkter i forhold til betydningen av planmessig IT i organisasjoner og bedrifter.
- kan både individuelt og i grupper diskutere og redegjøre for holdninger og standpunkter i forhold til organisering av IT i organisasjoner og bedrifter.
- kan planlegge prosesser for utvikling av hensiktsmessige IT-strategier

Generell kompetanse
Kandidaten:
- har forståelse for bruk av IT i moderne forretningsdrift
- er bevisst utvikling over tid og økonomiske konsekvenser av IT bruk
- kan formidle fagstoffet både skriftlig og muntlig
- kan identifisere, planlegge og gjennomføre en selvstendig oppgave i samarbeid med andre

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, teamarbeid , gjennomføring av prosjekt, veiledning med faglærer.

Mer om vurdering

Gruppebasert prosjektarbeid. Ny/utsatt vurdering: neste gang emnet gjennomføres.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
IT-støttet bedriftsutvikling (ITBAITBEDR)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling.

Kursmateriell

Artikkelsamling.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LC319D 5.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.