IDRI2003 - Entreprenørskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Kritiske faktorer for å lykkes med entreprenørskap, hva kjennetegner gode ideer og muligheter, mulige strategier for oppstart, markedsmuligheter og markedsføring, innholdet i forretningsplanen, oppstartsfinansiering og venture-kapital, motivasjon og ledelse i entreprenørskap.

Læringsutbytte

Kandidaten kan
- redegjøre for hva som kjennetegner en lovende forretningsidé
- redegjøre for muligheter og utfordringer knyttet til entreprenørskap og Internet
- beskrive innholdet og hovedelementene i en markedsplan
- beskrive innholdet og hovedelementene i en forretningsplan
- redegjøre for de ulike kilder til oppstartsfinansiering, samt fordeler og ulemper knyttet til hver av disse
- redegjøre for ulike strategier for motivasjon og ledelse som kan anvendes i entreprenørskap

Ferdigheter
Kandidaten kan
- ta stilling til om en forretningsidé virker lovende
- sette opp rammene for en markedsplan
- sette opp rammene for delvis å utarbeide en forretningsplan
- kunne gjennomføre tiltak for å øke de ansattes motivasjon med utgangspunkt i gjennomgått teori

Generell kompetanse
Kandidaten
- har forståelse for betydningen av innovasjon og entreprenørskap

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske øvinger (8 av 10 må være godkjent for å ta eksamen) og selvstudium.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: 8 av 10 øvinger må være godkjent.

Utsatt eksamen: Desember

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
IT-støttet bedriftsutvikling (ITBAITBEDR)
Informatikk, drift av datasystemer (ITBAINFODR)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling og Bachelor i Informatikk med spesialisering i Drift av Datasystemer.

Kursmateriell

Utvalgte artikler og skriftlige leksjoner skrevet av emneansvarlige vil bli gjort tilgjengelig på skolens læringsplattform etter studiestart. Lærebok: The portable MBA in Entrepreneurship skrevet av Bygrave Zacharakis (4. utgave fra Wiley - endringer kan komme).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LO503D 5.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 E 18.12.2017 09:00 E3
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 31.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.