IDRI2001 - Drift av datasystemer 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk prøve og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 10/100
Praktisk eksamen 40/100 3 dager
Muntlig eksamen 50/100

Faglig innhold

Installasjon og konfigurering av Windows Server, oppsett av profiler, innloggingsscript for brukere, utskriftsmiljø, programvaredistribusjon med WDS og MSI
- virtualisering og Cloud Computing
- overvåking, automatisering og sikring av datasystemer
- introduksjon til PowerShell
- hvordan lage enkle script i PowerShell
- kommandoer i PowerShell
- intro til forenkling og automatisering av drift av Windows OS med PowerShell
- intro til forenkling og automatisering av drift av Windows server med PowerShell

Læringsutbytte

Kunnskap
- har innsikt i drift av nettverk basert på Windows Server, programvaredistribusjon, virtualisering og overvåking.
- kjenner til hvilke verktøy som kan brukes for administrasjon av virtuelle maskiner og nettverk
- forklare systemer som kan benyttes til overvåkning, vedlikehold og sikkerhet
- kjenner til bruk av Cloud Computing
- kjenne til bruken av enkle skript
- kunne gjøre rede for hvordan scripting kan automatisere oppgaver i en driftssituasjon
- kunne bruke PowerShell for å automatisere enkle driftsoppgaver i Windows server

Ferdigheter
- installere Windows Server med roller og tjenester
- lage/opprette og konfigurere Active Directory
- opprette brukere, grupper og tilgangskontroll
- benytte Group Policy til utrulling av skrivere og programvare, implementere innloggingsscript og sette passordpolicy
- opprette og konfigurere lokale og vandrende profiler
- utvikle, tilpasse og implementere innloggingsscript for brukere
- sette opp og drifte lokale og delte skrivere
- rulle ut operativsystemer og applikasjoner
- virtualisere ved hjelp av Windows HyperV og VMware: opprette virtuelle maskiner og nettverk og administrere virtuelle maskiner
- benytte VMWare for virtualisering, administrasjon og optimalisering av ressurser og applikasjoner
- erstatte fysiske servere og infrastruktur med virtuelle enheter og cloud computing
- automatisere manuelle operasjoner
- sikre, oppdatere og overvåke IT-systemer
- overvåkning med System Center Operation Manager
- automatisering og sikring ved hjelp av System Center Configuration Manager
- sentralisere fysisk og virtuell infrastruktur og optimalisere ressurser i ulike virtualiseringsløsninger ved hjelp av System Center Virtual Machine Manager
- Powershell - historie
- kunne vise hvordan er PowerShell bygd opp
- kunne bruke PowerShell i Windows server
- kunne bruke kommandoer og lage enkle scripts i PowerShell
- kunne enkel bruk av PowerShell i Active Directory

Generell kompetanse
- perspektiv og kompetanse i å velge riktige og tilpassete driftsløsninger
- kompetanse i å formidle driftsterminologi, både muntlig og skriftlig
- studenten har kompetanse til selvstendig både å formidle og å ta i bruk sine kunnskaper og ferdigheter i en bedrift som vil automatisere typiske driftsoppgaver

Læringsformer og aktiviteter

Leksjoner, lærebok, selvstendig arbeid, bruk av virtuelle maskiner som erstatter behovet for eget utstyr.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
25 av 34 øvinger må være godkjent.

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Utsatt eksamen: Mai/juni

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Informatikk, drift av datasystemer (ITBAINFODR)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Bachelor i Informatikk med spesialisering i Drift av Datasystemer.

Kursmateriell

Leksjoner og selvstendig innhenting av informasjon fra internett og andre kilder.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IFUD1015 5.0
IFUD1034 5.0
IFUD1040 5.0
IFUD1054 5.0
IINI4019 5.0 01.09.2017
LC474D 18.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk prøve og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Rapport 10/100

Utlevering
11.12.2017

Innlevering
13.12.2017

Høst ORD Praktisk eksamen 40/100 09:00
Høst ORD Muntlig eksamen** 50/100 29.11.2017 09:00
Vår UTS Rapport 10/100
Vår UTS Praktisk eksamen 40/100 09:00
Vår UTS Muntlig eksamen 50/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Muntlig eksamen 29.11-1.12
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.