course-details-portlet

IDG3002 - Tjenestedesign

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 80/100
Muntlig eksamen 20/100

Faglig innhold

Samfunnet vårt er i dag bygget opp av tjenester, som spenner over både digitale og fysiske flater. Både offentlig og privat sektor er tjenesteleverandører, fra helsetjenester til reiser og netthandel. I dette emnet vil du lære tjenestedesign som metodikk, og få trening i sentrale teknikker innen tjenestedesign. Du vil lære å analysere, planlegge, effektivisere og organisere tjenesteforløp, og slik bidra skaper gode og innovative brukeropplevelser.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studenten vil ha god kjennskap til: - Tjenestedesign som metodikk - Teknikker brukt innen tjenestedesign - Utfordringer og muligheter innen et valgt tjenesteforløp Ferdigheter: Studenten vil kunne: - Lage et service blueprint av en tjeneste - Gjennomføre etnografisk-orienterte metoder, som for eksempel shadow observation, for å få dybdeinnsikt i brukeropplevelser tilknyttet tjenester - Kartlegge kundereiser - Sette opp kontaktpunkt (touchpoint) matriser - Prototyping og testing av tjenester Generell kompetanse: Studenten vil kunne rådgi tjenesteleverandører i å skape gode brukeropplevelser og innovative tjenester gjennom evne til å analysere, drøfte, planlegge, effektivisere, designe og prototype tjenesteforløp.

Læringsformer og aktiviteter

-Seminarer/Forelesninger/Workshops -Gruppearbeid/Prosjektarbeid (case-basert) -Veiledning

Mer om vurdering

Begge deler, både prosjektrapport og muntlig presentasjon av prosjektarbeidet, må være bestått for å få karakter i emnet. Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon): Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode (emnet må tas på nytt ved neste gangs ordinære avvikling). Det er ikke mulig å forbedre karakter på innlevert prosjektarbeid etter sensur.Spesielle vilkår

Kursmateriell

Kursmateriall kan justeres frem til studiestart. Tentative lærebøker er: This Is Service Design Doing: Applying Service Design Thinking in the Real World 1st Edition by Marc Stickdorn (Author), Markus Edgar Hormess (Author), Adam Lawrence (Author), Jakob Schneider (Author) og This Is Service Design Methods: A Companion to This Is Service Design Doing 1st Edition by Marc Stickdorn (Author), Markus Edgar Hormess (Author), Adam Lawrence (Author), Jakob Schneider (Author)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 20/100 29.04.2021 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 80/100

Utlevering
10.05.2021

Innlevering
18.05.2021


12:00


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU