course-details-portlet

IDG2200 - Design og prototyping for nettbrett og mobil

Om emnet

Faglig innhold

Design og prototyping for mobil og nettbrett er et praktisk designprosjekt. Studentene arbeider i små grupper med konseptutvikling basert på innhentet kunnskap om brukere i målgruppe og i løpet av en iterativ designprosess utvikle en high fidelity prototype. Studentene blir bedre kjent med brukersentrert metoder som innsikt-arbeid, bruk av personas- og scenarieteknikk og gjør seg kjent med teknikker for prototyping og design for mobile touch-baserte enheter.

Læringsutbytte

Kandidaten skal være i stand til å sette seg inn en målgruppes behov og egenskaper og utnytte disse i en konseptutviklingsprosess. Kandidaten opparbeider i løpet av emnet seg kunnskap om design av touch-basert grensesnitt og evaluering av disse ved hjelp av personas- og scenarieteknikk. Kandidaten opparbeider seg erfaring med iterativ utvikling av prototyper og brukermedvirkning i form av brukertesting.

Studenten har etter å ha gjennomført emnet (det vil si enda et emne med ett eller flere praktiske designprosjekter) sakte men sikkert utviklet seg som utforsker, konseptutvikler og formgiver. Studenten har også etablert et stadig bredere repertoar av løsningstyper og gjengse grafiske grep og kan dermed som designer håndtere en rekke typiske sjangrer innen papir- og skjermmediert kommunikasjon og interaksjon. Studenten har dermed et godt startgrunnlag for å kunne utvikle og designe gode og kreative kommunikasjonsløsninger som yrkesaktiv designer. I tillegg er nødvendige tekniske ferdigheter for utvikling og implementering av designløsninger for papir og skjerm sakte men sikkert raffinert og internalisert.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Gruppeprosjekt, med ukentlig underveisveiledning (formativ-iterativ evaluering). Skisser, arbeidsprosess og resultat må dokumenteres.

Mer om vurdering

Summativ vurdering ved prosjektets/semesterets avslutning: Bestått / ikke-bestått. Prosjektet/prosjektene (som er bestått) inngår midlertidig i en arbeidsmappe og kan senere velges ut til å inngå i en endelige presentasjonsmappe (med ti praktiske designprosjekter; fra arbeidsmappens ca. tyve praktiske designprosjekter) som vurderes av interne og eksterne sensorer ved avslutning av studiets tredje og siste år (karakterskala A--F). Se studieplanen for Bachelor i grafisk design for ytterligere opplysninger om den endelige mappesensuren.

Ved ikke-bestått må emnet tas på nytt ved neste gangs ordinære gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogram:
Grafisk design (BMED)
Interaksjonsdesign (BIXD)

Forkunnskapskrav:
Ergonomi i digitale medier (IMT2072/IDG1072)

Kursmateriell

Clark, Josh. 2015. Designing for touch. A book apart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT3950-005 5.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU