course-details-portlet

IDATT2103 - Databaser

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Dette emnet skal dekke følgende tema:
Modellering: UML-klassediagram med assosiasjoner og generalisering. Datamodellering (EER). Relasjonsmodellen.
Databaser: 3-skjema ANSI/SPARC- arkitektur, normalisering, SQL, samtidighetsproblematikk. Kort om alternativer til relasjonsdatabase: NoSQL og semi-strukturelle data.
Programmering: Bruk av ORM mot database inkludert transaksjonshåndtering.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten skal:
• kjenne til sentrale begreper (norsk og engelsk) innen databaser, og kan gjøre rede for disse
• kunne bruke SQL
• kunne konstruere en datamodell (EER) for en gitt problemstilling og oversette denne til relasjonsmodellen
• forstå problemer knyttet til flere samtidige brukere av en database og vite hvordan disse kan løses
• kunne programmere i ORM (Object-Relational Mapping) mot et databasesystem i et valgt programmeringsspråk
• kjenne til NoSQL -løsninger
• kjenne til bruk og lagring av semi-strukturelle data som XML

Ferdigheter
Kandidaten skal:
• kunne opprette en egen database, og hente ut og endre dataene i denne databasen, alt via SQL (D)
• se sammenhengen mellom programkode i ORM og underliggende SQL / database
• kunne optimalisere SQL-spørringer med tanke på ytelse knyttet til programmering i ORM (D)

Generell kompetanse
Kandidaten skal:
• få en forståelse for å anvende databaseløsninger til å løse ulike behov for lagring og representasjon av digitale data.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning med praktiske øvinger og diskusjonsforum.

Obligatoriske aktiviteter

  • Innleveringsoppgaver

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:
Tilsvarende 8 obligatoriske øvinger inkludert 1 større øving med programmering mot database, må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Det kan stilles krav om at øvinger gjennomføres som gruppearbeid (teamarbeid).

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (BIDATA)
Digital infrastruktur og cybersikkerhet (BDIGSEC)

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TDAT1005 5.0 01.09.2020
INFT1001 3.0 01.09.2020
DIFT1002 3.0 01.09.2020
IINI1003 5.0 01.09.2020
IDRI1002 5.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 05.12.2020

Innlevering 05.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 25.05.2021

Innlevering 25.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation. 
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation. 
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU