IBED2002 - Endringsledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 40/100 ALLE
Skriftlig eksamen 60/100 3 timer E

Faglig innhold

Omstillingsbehov; Utfordringer ved endringer i rammebetingelser; Strategier for endringsledelse; Modeller og metode; Endring i bedriftskultur; Prosessutfordringer-konflikt og maktkamp; Suksessfaktorer for endringsledelse; IT-basert endring.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten:
- demonstrerer forståelse for hvordan endring og endringsarbeid er store utfordringer for ledelse i bedrifter og organisasjoner
- har kunnskap om planlegging og gjennomføring av endringsprosjekter generelt og IT-basert endring spesielt

Ferdigheter
Kandidaten:
- kan bidra i utviklingen av strategier i organisasjoner
- kan både individuelt og i grupper diskutere og redegjøre for holdninger og standpunkter i forhold til betydningen endring og endringsarbeid
- kan planlegge gjennomføring av endringsprosesser

Generell kompetanse
Kandidaten:
- kan formidle fagstoffet både skriftlig og muntlig
- kan identifisere, planlegge og gjennomføre en selvstendig oppgave i samarbeid med andre

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, teamarbeid, gjennomføring av prosjekt, veiledning med faglærer.

Mer om vurdering

Prosjektarbeid med avsluttende oppgave i gruppe (teller 40% av karakter), og individuell skriftlig eksamen (teller 60% av karakter).
Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.
Ny/utsatt eksamen: skriftlig eksamen: mai/juni, prosjekt: neste gang emnet gjennomføres

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
IT-støttet bedriftsutvikling (ITBAITBEDR)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling.

Kursmateriell

Artikkelsamling. Gjøres tilgjengelig ved starten av semester.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Rapport 40/100 ALLE
Høst ORD Skriftlig eksamen** 60/100 E 14.12.2017 09:00 H3 Rom 521(Sprokkit) , JC1
Vår UTS Skriftlig eksamen 60/100 E 05.06.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.