IØ8204 - Metoder for forskning og konsultasjon av team med vekt på SPGR

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Metoder for forskning på team. Kvantitativ og kvalitativ analyse. Innføring i SPGR metode som eksempel. Teoretisk modell og metode. De mest aktuelle statistiske analyser på feltet. Områder for forskningsmessig anvendelse. Praktisk anvendelse i OU. Etikk og kjøreregler for bruk av slike verktøy. Hva er effektivt konsulentarbeid. Hvordan gjennomføre tilbakemelding. SPGR-verktøy for effektiv tilbakemelding på organisasjons-, gruppe- og individnivå.

Emnet undervises annethvert år, neste gang høst 2018.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i ph.d.-studiet:

Emnet er ment å være et felles emne for alle ph.d.-studenter ved IØT som arbeider med problemstillinger hvor studiet av team og gruppeprosesser er relevant.

Emnet skal gi kunnskaper til å forstå:

Hvordan grupper fungerer, hvordan ulik dynamikk utvikles og hvordan polariseringer og andre mønstre i grupper kan gjenkjennes. I tillegg gies kandidaten en forståelse av hva som skal til for at grupper og team kan utvikles.

Emnet skal gi ferdigheter til å:

Velge de mest effektive metoder for den problemstillingen som er aktuell, samt ferdighet i praktisk anvendelse av disse metodene. Både metoder for direkte observasjon og peer-ratings blir presentert. Kurset legger spesiell vekt på SPGR som metode og medfører autorisasjon for bruk av dette instrumentet.

Emnet skal i tillegg gi:

Kunnskap til å vurdere kommersielle metoders psykometriske grunnlag og ferdighet i hvordan metoder brukes i konsulentsammenheng.

Læringsformer og aktiviteter

Samlinger med forelesninger, simuleringer og øvinger
Obligatorisk aktivitet: Obligatoriske øvinger. Øvingene må være bestått for å kunne levere avsluttende arbeid til vurdering.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Mastergrad i Industriell økonomi og teknologiledelse, sosiologi, psykologi eller tilsvarende.

Kursmateriell

Pensumlitteratur:
Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIS1062 9.0

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.