HSYK2003 - Sykdomslære og farmakologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

Generell patologi og farmakologi
Generelle patofysiologiske prosesser
Sykdomslære knyttet til sykdom og skade i
- Respirasjonsorganene
- Sirkulasjonsorganene
- Nervesystemet
- Bevegelsesapparatet
- Hormonsystemet
- Fordøyelsesorganene
- Utskillelsesorganene
- Infeksjonsforsvaret
Sykdomslære ved psykiske lidelser
Barn og sykdom
Gamle og sykdom
Undersøkelsesmetoder og diagnostiske prosedyrer
Farmakologisk, kirurgisk og annen behandling

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne forventes det at studenten har følgende læringsutbytte:
Kunnskap

har kunnskap om årsaker, sykdomsprosesser, undersøkelser, symptomer, funn, forebygging og behandling av de sykdommene og lidelsene som inngår i emnets temaer
har kunnskap om legemiddelgruppenes virkninger, bivirkninger og interaksjoner

Generell kompetanse

har evne til refleksjon og faglig vurdering
forstår sykdomsprosesser i et samfunnsmessig og epidemiologisk perspektiv

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, bruk av nettbaserte læringsressurser, gruppearbeid, seminarer, ferdighetstreninger / simulering, oppgaveløsning og egne studier

Obligatoriske aktiviteter

  • Test 1 - flervalgstest som krever 80% riktig svar for å være godkjent
  • Test 2 - flervalgstest som krever 80% riktig svar for å være godkjent

Mer om vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (SPBSP)
Sykepleie desentral (SPBSPDE)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i Sykepleie i Trondheim ved NTNU, 3-årig løp.
HSYK1007 Anatomi, fysiologi, biokjemi og HSYK1008 mikrobiologi må være bestått.

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HSYK2001 10.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 08.01.2018 09:00 207A , 207B , 228 , 218 , 220 , 221 , DI171 , DI172 , Storhall del 2
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 E 21.09.2017 09:00 H3 Rom 521(Sprokkit) , H3 Rom 511
Vår UTS Skriftlig eksamen** 100/100 E 12.04.2018 09:00 306 , ØY-ØHG16 , 207B , 207A , 211 , 218
Sommer UTS Skriftlig eksamen** 100/100 E 10.08.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.