HSYK1008 - Mikrobiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 2 timer

Faglig innhold

Kroppens normal flora
Infeksjoner
Smittestoff og smitterisiko
Smittebærere, -veier og -kjede
Toksiner
Immunitet og immunologi
Metoder for kontroll av mikrobiell vekst
Sykehusinfeksjoner
Resistensutvikling

Læringsutbytte

Etter gjennomført emnet forventes det at studenten har:
Kunnskaper:
Mikrobiologi
Begreper og terminologier i mikrobiologi

Ferdigheter:
Anvende kunnskaper om mikrobiologi
Anvende og forstå begreper og terminologi i mikrobiologi

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, arbeidsseminarer, småvideoer og oppgaveløsning

Mer om vurdering

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (SPBSP)
Sykepleie desentral (SPBSPDE)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i Sykepleie i Trondheim ved NTNU, 3-årig løp.

Kursmateriell

Publiseres i semesterplan på Blackboard ved oppstart av emnet

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HSYK1006 3.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 19.12.2017 09:00 Hall A , D7, bygg 2 , Datasal 10349, bygg 10 , D104, bygg 3 , D116, bygg 9
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 20.04.2018 09:00 211
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.