HSYK1007 - Anatomi, fysiologi og biokjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Celler, vev og organer
- Biologisk aldring
- Hud
- Nervesystemet
- Sansene
- Hormonproduserende organer
- Bevegelsesapparatet
- Sirkulasjon og sirkulasjonsorganene
- Blodet
- Respirasjon og respirasjonsorganene
- Fordøyelse og fordøyelsesorganene
- Energibalansen
- Temperaturreguleringen
- Nyrer og urinveier
- Syre- og basereguleringen
- Infeksjonsforsvaret
- Forplantningsorganene, svangerskap, fødsel

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne forventes det at studenten har:
Kunnskaper
- menneskets anatomiske oppbygging
- organer og organsystemers funksjon og samspill
- begreper og terminologi i anatomi, fysiologi og biokjemi
Ferdigheter:
-beskrive menneskets anatomiske oppbygging
- gjøre rede for organer og organsystemers funksjon og samspill
- anvende og forstå begreper og terminologi i anatomi, fysiologi og biokjemi

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, arbeidsseminarer, småvideoer og oppgaveløsning

Mer om vurdering

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (SPBSP)
Sykepleie desentral (SPBSPDE)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i Sykepleie i Trondheim ved NTNU, 3-årig løp.

Kursmateriell

Publiseres i semesterplan på Blackboard ved oppstart av emnet

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HSYK1006 12.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 100/100 18.12.2017 09:00 Datasal 10349, bygg 10 , D7, bygg 2 , D116, bygg 9 , Hall B
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 19.04.2018 09:00 211 , 228
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 09.08.2018 09:00 Storhall del 2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Sensurfrist er utvidet til 22.01.2018 - styrevedtak 36/17
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.