HSYK1003 - Medikamentregning og legemiddelhåndtering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: 

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 2 timer KALKULATOR

Faglig innhold

- Medikamentregning
- Legemiddelhåndtering

Læringsutbytte

Læringsutbytte -Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:
- Begrepene dose, styrke, mengde
- Hvordan virkestoffet angis i legemidler
- Hvordan håndtere ulike legemiddelformer
- Angivelse av dosen i legens ordinasjon av medikamentell behandling
- Hvordan utføre egenkontroll i medikamentregningen

Læringsutbytte -Ferdigheter

Studenten kan:
- Løse oppgaver med ulike angivelser av virkestoffet (g, mg, mikrogram, mmol og IE)
- Løse oppgaver med ulike legemiddelformer
- Løse oppgaver hvor styrken på legemiddelet er angitt som prosent
- Utføre aktuelle omgjøringer (gramsystemet, litersystemet, ml og dråper, prosent og mg/ml, timer og minutter)
- Regne ut tidsrom
- Regne ut prosentvis reduksjon eller økning av dose eller mengde
- Regne ut dose, styrke og mengde i forhold til faste og flytende enkeltlegemidler
- Regne ut dose og mengde når legemidlet er ordinert i forhold til kroppsvekt
- Regne ut dose, styrke og mengde i både konsentratet og fortynningen ved fortynning av legemidler eller ved legemiddeltilsetninger
- Regne ut injeksjons- og infusjonshastighet (ml/min, ml/time, dråper/min)
- Regne ut tilført mengde og dose ved legemiddelinfusjoner

Læringsutbytte - Generell kompetanse

Studenten skal:
- Ha forståelse for hvordan opptre aktsomt og nøyaktig i legemiddelhåndteringen
- Kunne dokumentere egne utregninger på en etterrettelig måte
- Kunne utføre egenkontroll av egne utregninger
- Ha forståelse for viktigheten av å være åpen om egne faglige utfordringer innen medikamentregning

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger i medikamentregning, ferdighetstrening.

Mer om vurdering

Ferdighetstrening i medikamentregning organiseres som et tilbud.

Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (SPBSP)
Sykepleie desentral (SPBSPDE)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i Sykepleie i Trondheim ved NTNU, 3-årig løp.

Kursmateriell

Publiseres i semesterplan på Blackboard ved oppstart av emnet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 KALKULATOR 11.09.2017 09:00 ØY-ØHG23 , ØY-ØHG24
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 KALKULATOR 22.03.2018 09:00 211 , Storhall del 2
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 KALKULATOR 05.06.2018 09:00 D12, bygg 10 , D104, bygg 3
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 KALKULATOR 15.08.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.