HRAD8018 - Vaskulær ultralyd av halskar

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Ultralyd: fysiske prinsipper
Hemodynamikk fra ekko-Doppler
Artefakter i 2D
Dopplerartefakter og fallgruber ved bruk av doppler
Vaskulær anatomi, fysiologi og patologi, med hovedfokus på halskar
Anatomi og fysiologi, hemodynamikk og sirkulasjonsfysiologi relatert til vaskulær ultralyd: arterielle og venøse kars anatomi, regulering av arterietrykk, perifer vasokonstriksjon/ vasodilatasjon, kapillær sirkulasjon.
Patofysiologi: stenoser, dilatasjon, malformasjon, dysfunksjon.
Hemodynamikk energi gradienter. Hvilken betydning har viskositet, friksjon og inertia for hemodynamikk. Trykk/flow forhold. Hastighet. Flowmønster. Stenose og flowkarakteristikk (retning, turbulens, hastighet, akselerasjon, diameterreduksjon, perifer motstand, kollateral sirkulasjon, effekt av trening, okklusjon)
Sirkulasjonsfysiologi
Ultralydmetode
Vaskulære teknikker og målemetoder
Avbildningsprinsipper, teknikker og lagring
Doppler teknologi/fortolkning av dopplersignal
Vanlig undersøkelsesprosedyrer og prinsipper ved undersøkelse av

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:
Etter å ha gjennomført teoriemnet forventes det at studenten skal være i stand til å;
- redegjøre for anatomi og ultralydfremstilling av anatomiske forhold inkludert vanlig forekommende normalvariasjoner i halskar
- diskutere sammenhengen mellom det fremstilte ultralydbildet og bakenforliggende fysiologi
- redegjøre for hemodynamiske forhold og sirkulasjonsfysiologi relatert til ultralydframstilling av kar
- diskutere hvilke sykdommer og problemstillinger i halskar som kan diagnostiseres med ultralyd
- å redegjøre for vanlig forekommende patologiske tilstander i halskar
- diskutere årsakssammenheng mellom fysiologi/patologi og bildefremstilling
- ha kjennskap til sjeldne tilstander i carotisarterier.

Læringsformer og aktiviteter

To obligatoriske samlinger med forelesninger og ferdighetstrening. Dette kombineres med nettstudier via ItsLearning og oppgaver på nett på hjemsted.
Det er 4 obligatoriske arbeidskrav som alle må være gjennomført og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav i henhold til emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Utsatt eksamen avvikles for studenter med gyldig fravær eller resultat ikke bestått

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (MTRAD)
Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar (FTVIDULTRA)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar.

Kursmateriell

Med tanke på at studenten selv bør utvikle kompetanse til livslang læring, og at informasjonsmengden stadig øker, er en del av pensum selvvalgt stoff som er knyttet opp mot studentenes arbeidskrav. Studentene oppfordres til litteratursøk i ulike databaser. I tillegg vil aktuelle artikler inngå som en del av undervisningsmaterialet

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.