HRAD2005 - Magnetisk Resonans (MR)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

MR fysikk, apparatlære, sikkerhet, pulssekvenser, bildedannelse, artefakter, parametere, angio og snittanatomi

Læringsutbytte

Studentene skal
Kunnskaper:
- Kunne forklare og beskrive sentrale prinsipper for MR: grunnleggende fysikk, pulssekvenser, bildedannelse, artefakter, parametere, angioteknikker, vekting og kontrast
- Kunne gjengi den tekniske oppbyggingen av en MR-skanner
- Kunne redegjøre for viktige risikofaktorer ved MR-undersøkelser og rutiner for sikkerhet ved MR-undersøkelser

Ferdigheter:
- Kunne gjenkjenne hovedtrekk av anatomi i CT og MR-bilder
- Kunne gjenkjenne vanlig forekommende patologi i CT og MR-bilder
- Kunne gjenkjenne vekting, kontrast og artefakter i MR-bilder

Generell kompetanse:
- Kunne formidle en MR-undersøkelse på en forståelig måte til pasienter og andre som ikke er fagpersoner
- Kunne delta i faglig diskusjon om MR-undersøkelser

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeidskrav 2
  • Arbeidskrav 3
  • Arbeidskrav 1

Mer om vurdering

Kriterier for godkjent av obligatoriske arbeidskrav er 70 % riktig.
Arbeidskravet må være vurdert som godkjent for at studenten kan avlegge eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (MTRAD)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i radiografi, studiested Trondheim.
Alle emner i 1.studieår, dvs. HRAD1001, HRAD1002, HRAD1003, HRAD1005, HRAD1010, HRAD1011 og HRAD108P, må være fullført og bestått før en kan få adgang til eksamen i emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 20.12.2017 09:00 KJL21 , R D1-185 Datasal , KJL1 , E1
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 E 19.04.2018 09:00 228
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.