HLS3506 - Helse- og sykdomssosiologi I

Om emnet

Faglig innhold

Kurset tar for seg sosiologiske forståelser og nyere forskning om helseulikheter, kropp, konstruksjon av avvik og normalitet, samt teknologi i helse.

Læringsutbytte

Studenten har en basiskunnskap om sosiologiens bidrag til forståelse av helse og sykdom.Studenten har en tilstrekkelig kritisk forståelse av helseprofesjoners vitenskapelige basis og hvordan disse påvirker og påvirkes av sosiale strukturer og institusjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform: Forelesninger, studentbaserte framlegg og diskusjonsgrupper.

Mer om vurdering

Vurderingsform: 4 timers skriftlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende i helsefag eller samfunnsvitenskapelige fag.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HLS3500 7.5 01.09.2008
HLS3501 7.5 01.09.2008
HLS3507 7.5 01.09.2010

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst NY Skriftlig eksamen 100/100 13.12.2017 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.