course-details-portlet

HBIO3013 - Medisinsk laboratorieteknologi 5, tilpasset utveksling

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Blodsykdommer og hemostaseforstyrrelser. Manuell og automatisk telling og vurdering av blodceller. Manuelle og automatiske hemostase undersøkelser. Normale og patologiske blodutstryk. Kvalitetssikring av analyseresultat. Preanalytiske forhold som kan påvirke analyseresultater innen hematologi og hemostase.

Læringsutbytte

Læringsutbytte
Studenten kan: - forklare blodcellenes morfologi - beskrive normal hemostase - utføre og gjøre rede for ulike metoder og måleprinsipper, manuelle og automatiserte, som benyttes i diagnostiske laboratorier innen fagområdene hematologi og hemostase - gjøre rede for de viktigste blodsykdommer og hemostaseforstyrrelser - vurdere og tolke analyseresultater fra normale og patologiske blodprøver innen hematologi og hemostase - gjøre rede for viktige preanalytiske forhold innen hematologi og hemostase

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Laboratoriekurs bestående av 6 laboratorieoppgaver. TeamBasertLæring(TBL). Skriftlige arbeider: Skriftlig oppgave med tema innen hematologi.Føring av logg fra lab kurs.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratoriekurs
  • Skriftlig oppgave

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen vurderes med bokstavkarakter. Obligatorisk arbeidskrav: Gjennomført og godkjent laboratoriekurs kreves for å få fremstille seg til eksamen. Godkjent skriftlig oppgave kreves for å få karakter i emnet. Spesifisering av tillatte hjelpemidler på eksamen: Godkjente kalkulatorer: HP30S, Citizen SR270, Citizen SR270X, Casio fx-82/83ES, Casio fx-82ES PLUS, MATH MI-633 DOT MATRIX DISPLAY, Texas BAII Plus, Casio fx-82-MS, Aurora Scientific Calculator fc582, Texas TI30XIIB/S og Casio fx-82 EX. Ny/utsatt eksamen: Mars

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (MTBIO)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter som er på utveksling ved IBF, NTNU, etter nærmere avtale med IBF.

Kursmateriell

Litteratur vil bli oppgitt ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  9.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bioingeniør
  • Helse- og sosialfag
  • Medisin
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for bioingeniørfag

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU