HAUD3112 - Fordypningsemne i Barneaudiologi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 1/2 HJELPEMIDD
Skriftlig eksamen 1/2 HJELPEMIDD

Faglig innhold

Se kursplan Australia

Læringsutbytte

Se kursplan Australia

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres i samarbeid med Flinders University i Australia. Undervisningen er på Flinders University, mens eksamen avvikles ved NTNU i Trondheim.

Mer om vurdering

Vurdering i emnet er todelt:

  • Written Exam (15 min lesetid + 210 min skrivetid) med enkel kalkulator som hjelpemiddel. Vurderingsdelen vektes 50 % av samlet resultat i emnet.
  • Progressive disclosure exam (max. 105 minutt) med enkel kalkulator som hjelpemiddel. Vurderingsdelen vektes 50 % av samlet resultat i emnet.

 

Eksamensoppgaver i emnet er fra Flinders University.

 

Alle vurderingsdeler må vurderes til bestått for at eksamenen som helhet vurderes til bestått. Ved ikke bestått/forbedring av deleksamen er det kun nødvendig å ta eksamen i den ønskede vurderingsdelen. Det gis mulighet for forbedring av karakter per vurderingsdel. Det er klageadgang for hver enkelt deleksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Audiologi (audiograf) (HSGAUB)

Forkunnskapskrav

Alle studieemner i bachelorutdanningens to første år må være bestått, dvs. HAUD1001, HAUD101P, HAUD2001, HAUD201P. Alternativt må tidligere 2.årig audiografutdanning være fullført og bestått. Det er et krav fra Flinders

University at studenten skal ha minst 4 i Engelsk fra videregående. Utvelgelse av studenter baseres i tillegg på intervju på engelsk, tidligere oppnådde resultater og studentens egenhet.

Kursmateriell

Se kursplan Australia

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
3GAUSP1U 20.0 01.08.2012

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 1/2 HJELPEMIDD 27.11.2017 09:00 Kjøkken 2
Høst ORD Skriftlig eksamen 1/2 HJELPEMIDD 29.11.2017 09:00 Kjøkken 2
Vår UTS Skriftlig eksamen 1/2 HJELPEMIDD 17.01.2018 09:00
Vår UTS Skriftlig eksamen 1/2 HJELPEMIDD 19.01.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.