FY8305 - Funksjonalintegral metoder i kondenserte fasers fysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet undervises annethvert år, neste gang høsten 2016, eller etter avtale med faglærer. Kurset tar sikte på å gi en innføring i bruk av funksjonalintegralmetoder på kvantemekaniske mangepartikkelproblemer. Koherente tilstander. Grassmann algebra. Gaussiske integraler. Feynman veiintegraler langs imaginær tid. Genererende funksjonal. Greensfunksjoner. Matsubarasummer. Funksjonal bosonisering av fermionteorier. Sadelpunktapproksimasjon. Anvendelse på noen sentrale modeller.

Læringsutbytte

Studenten skal oppnå innsikt i funksjonalintegralmetoder og hvordan disse kan anvendes for å løse mangepartikkelproblemer i kondenserte mediers teori. Kurset egner seg godt for doktorgradsstudenter som ønsker å få en innføring i moderne og avanserte metoder for å behandle vekselvirkende kvantemekaniske systemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier eller ledet selvstudium, avhengig av antall studenter i kurset. Regneøvinger. Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, kan det tenkes at eksamen vil bli gitt kun på engelsk.

Kursmateriell

John W. Negele og Henri Orland: Quantum Many-Particle Systems, Addison-Wesley, 1988.
A. Sudbø: Kompendium 1996.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIF4986 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 21.12.2016 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 18.05.2017 09:00 Storhall del 1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.