FY8201 - Polymerfysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 20/100 ALLE
Skriftlig eksamen 80/100 4 timer C

Faglig innhold

Kurset inkluderer: introduksjon til polymerer, ideelle og reelle polymer kjedemodeller og konformasjonsegenskapene til kjedene, termodynamikk til polymerløsninger og polymer "melts", dannelsen av og egenskapene til polymer nettverk, dynamikk til polymer kjeder i løsninger og polymer "melts", selvbygging av copolymerer, adsorpsjon av polymerer på overflaten, spredning og reologiske egenskaper til polymerer og modellering av enkle kjedemodeller i fortynnede løsninger og på overflater.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten være i stand til å (i) navngi og diskutere ulike modeller for polymer kjeder (ii) beskrive polymer egenskaper og navngi forskjellige eksperimentelle teknikker for å bestemme disse (iii) forutsi fase stabilitet til polymer løsninger (iv) forklare svelling av polymerer og polyelektrolytt geler (v) tolke sprednings- og reologiforsøk med polymerer (vi) beskrive diffusjon i polymersystemer (vii) relatere polymer struktur med selvbygging og forutsi faseoppførsel som en funksjon av løsningsmiddel og (viii) beskrive polymer adsorpsjon på overflater og diskutere hvordan polymer struktur påvirker adsorpsjonsegenskaper.

Læringsformer og aktiviteter

Kollokvier og ledet selv-studium. Et kort prosjekt, inkludert skriving av rapport og presentasjon i klassen. Prosjektet teller 20% av karakter. Eksamen teller 80% av karakteren. Resultatene for de ulike delene gis som %-vis poengsum mens endelig karakter i faget gis som bestått/ikke bestått. Eksamen vil bli gitt kun på engelsk. Eksamensform normalt muntlig, men kan bli skriftlig etter avtale med kandidater.

Forkunnskapskrav

Det kreves bakgrunn i fysikk, matematikk og kjemi.

Kursmateriell

“Polymer Physics” Rubinstein and Colby, Oxford University Press, 2003
Annet kursmateriell vil bli opplyst om ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIF4997 7.5
FY8411 4.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 20/100 ALLE
Høst ORD Skriftlig eksamen 80/100 C 30.11.2016 09:00 E1
Vår ORD Oppgave 20/100 ALLE
Vår ORD Skriftlig eksamen 80/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.