FY8104 - Anvendelse av symmetrigrupper i fysikken

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2016/2017

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet gis annethvert år, neste gang høsten 2017. Eksempler på grupper. Klasser, kosett, faktorgrupper. Irredusible og redusible representasjoner. En representasjons karakter. Punktgrupper og produktgrupper. Invariante tensorer. Symmetri for Hamiltonoperatoren og tilhørende perturbasjonsledd. Beregning av matriseelementer. Krystallfeltsplitting. Optiske spektra. Magnetiske romgrupper. Ginzburg-Landau-teori. Utvalgsregler. Hybridisering. Gittervibrasjoner. Symmetri i energibånd for elektroner. Kontinuerlige grupper og Liegrupper.

Læringsutbytte

Studenten skal lære seg systematisk bruk av symmetri innen atom-, molekyl- og faststoff-fysikk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og frivillige regneøvinger. Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, kan det tenkes at eksamen vil bli gitt kun på engelsk.
Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen i august) kan bli endret fra skriftlig til muntlig.

Kursmateriell

T. Inui, Y. Tanabe og Y. Onodera: Group Theory and Its Applications in Physics, Springer Verlag 1990.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIF4984 7.5
FY3105 7.5 01.09.2013

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.