course-details-portlet

FY3451 - Astrofysikk 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 67/100 4 timer D
Hjemmeeksamen 33/100 7 dager

Faglig innhold

Emnet gir en fordypet beskrivelse av grunnleggende tema i astrofysikk. Studenten får grundig innføring i evolusjon og struktur av stjerner, kjerneprosessene i stjerner og stjerners død. Kandidaten får oversikt over ekstragalaktisk astrofysikk og høyenergiske prosesser.

Læringsutbytte

Studenten kan analysere og løse enkle problemer i evolusjon og struktur av stjerner, og ekstragalaktisk astrofysikk.

Kandidaten er i stand til å utvikle og anvende abstrakte matematiske modeller på konkrete problemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Mer om vurdering

To delvurderinger gir grunnlag for sluttkarakter i emnet: Skriftlig avsluttende eksamen (67%) og midtsemesterprøve/hjemmeprøve (33%). Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

M. Kachelriess, Lecture notes for FY3451

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Astrofysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 67/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen 33/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 67/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU