course-details-portlet

FY3201 - Atmosfærefysikk og klimaendringer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

IPCC har gitt ut rapporter om et klima i endring. Emnet tar for seg fysikken som vi trenger for å forstå klimaendringer, atmosfærens sammensetning og struktur, termodynamiske prosesser og atmosfærisk stabilitet. Deretter diskuteres transmisjon av sol- og varmestråling, spesielt avhengigheten av aerosoler, skyer og andre variable komponenter, konsekvenser av klimaendringer og de rådende diskusjonene rundt klimaendringer.

Dette emnet er tilgjengelig som et K-emne (Komplementære emne) for sivilingeniør studenter. Det er også tilgjengelig som ordinært fysikkemne for MTFYMA, MSPHYS og MLREAL.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studentene kunne:

  • Anvende grunnleggende fysikkprinsipper for å forstå grunnleggende atmosfære- og klimaendringsprosesser.
  • Ha et innblikk i metodene som benyttes i prediktive modeller av vær og atmosfærisk klimaendring.
  • Være fortrolige med termodynamiske begreper for atmosfærer med og uten vanndamp.
  • Forstå prosessene bak aerosoler, skyer og nedbør, og hvordan partikler og skyer påvirker solstråling i atmosfæren.
  • Lete frem ekstremvær data og analysere.
  • Utvikle strålingstransportligningen i en planparallell atmosfære som beskriver langbølgelengde absorpsjon og emisjon så vel som absorpsjon og spredning av kortbølgelengde stråling i atmosfærer med og uten skyer.
  • Beskrive prinsipper fra strålingstransport for å forstå fjernmålte observasjoner fra satellitter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, miniprosjekter og regneøvinger. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Mer om vurdering

Skriftlig skoleeksamen som avsluttende eksamen. Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen i mai) kan bli endret fra skriftlig til muntlig.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNFFY321 7.5
FY8902 7.5 HØST 2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Energi- og miljøfysikk
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU