FY3105 - Anvendelse av symmetrigrupper i fysikken

Om emnet

Nytt fra studieåret 2013/2014

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet gis annethvert år, neste gang høsten 2013. Eksempler på grupper. Klasser, kosett, faktorgrupper. Irredusible og redusible representasjoner. En representasjons karakter. Punktgrupper og produktgrupper. Invariante tensorer. Symmetri for Hamiltonoperatoren og tilhørende perturbasjonsledd. Beregning av matriseelementer. Krystallfeltsplitting. Optiske spektra. Magnetiske romgrupper. Ginzburg-Landau-teori. Utvalgsregler. Hybridisering. Gittervibrasjoner. Symmetri i energibånd for elektroner. Kontinuerlige grupper og Liegrupper.

Læringsutbytte

Studenten skal lære seg systematisk bruk av symmetri innen atom-, molekyl- og faststoff-fysikk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og frivillige regneøvinger.

Kursmateriell

T. Inui, Y. Tanabe og Y. Onodera: Group Theory and Its Applications in Physics, Springer Verlag 1990.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FY8104 7.5 01.09.2013

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 09.12.2013 09:00 E1
Sommer KONT Skriftlig eksamen 100/100 C 06.08.2014 09:00 Storhall del 2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.