FRAC1500 - Fransk fagdidaktikk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 20 minutter

Faglig innhold

Fransk fagdidaktikk

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenter som har bestått dette emnet
- har kunnskap om utviklingen av faget som skole-, kultur- og forskningsfag.
- har inngående kunnskap om gjeldende læreplan for faget og forskrifter for vurdering i Norge og Frankrike.
- har kunnskap om ulike teoretiske perspektiver knyttet til undervisning, læring og læringsstrategier i faget.
- har kunnskap om utvikling av grunnleggende ferdigheter i faget.

Ferdigheter:
Studenter som har bestått dette emnet
- kan anvende og forholde seg til gjeldende læreplan til planlegging og gjennomføring av undervisning.
- kan planlegge og lede undervisning i fransk.
- kan begrunne fagets plass i skolen og dets samfunnsmessige relevans.
- kan reflektere over og diskutere faglige, fagdidaktiske og etiske problemstillinger.
- kan utvikle egen praksis i møte med elevenes forutsetninger, interesser og behov.

Generell kompetanse:
Studenter som har bestått dette emnet
- kan forstå hvordan de selv og andre lærer fremmedspråk.
- kan reflektere over hvordan språk henger sammen med identitet.
- kan tilpasse egen adferd og kommunikasjon til ulike kulturer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppeundervisning og praksis i fransk skole. All undervisning er obligatorisk.

Oversikt over undervisning:
3 klokketimer x 6 uker forelesninger
Praksis med personlig veiledning over 10 uker

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk praksis i en fransk skole og innlevering av praksisrapport (ca. 10 sider)

Mer om vurdering

Muntlig eksamen på fransk av om lag 20 minutters varighet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fransk med didaktikk - Caen (ÅFRANCAEN)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til årsstudiet I fransk med didaktikk - Caen.

 

 

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 07.06.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.