FRAC1201 - Fransk grammatikk 2

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Fransk grammatikk

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenter som har bestått dette emnet
- kjenner til forskjeller i norsk og fransk setningsstruktur.
- kjenner til det franske tempus- og modussystemet i sin helhet. (morfologi, syntaks, semantikk).

Ferdigheter:
Studenter som har bestått dette emnet
- kan uttrykke sine kunnskaper skriftlig og muntlig på fransk.
- kan analysere komplekse setninger.
- kan sammenligne setningsstrukturen på norsk og fransk.

Generell kompetanse:
Studenter som har bestått dette emnet
- kan forstå hvordan de selv og andre lærer fremmedspråk.
- kan reflektere over hvordan språk henger sammen med identitet.
- kan tilpasse egen adferd og kommunikasjon til ulike kulturer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppeundervisning, språklaboratorium. All undervisning er obligatorisk.

Oversikt over undervisningen:
3 klokketimer x 14 uker forelesninger
2 klokketimer x 14 uker gruppeundervisning

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk innlevering i grammatikk

Mer om vurdering

Eksamen skal i sin helhet besvares på fransk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fransk med didaktikk - Caen (ÅFRANCAEN)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til årsstudiet I fransk med didaktikk - Caen.

 

 

 

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FRA1302 7.5 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 23.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.