FRAC1102 - Fransk historie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer F

Faglig innhold

Fransk historie

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenter som har bestått dette emnet har kunnskap om sosiale og politiske strukturer i det franske samfunnet fra opplysningstiden til i dag.

Ferdigheter:
Studenter som har bestått dette emnet
- kan analysere dagens samfunnsforhold i et historisk perspektiv.
- kan uttrykke seg både skriftlig og muntlig på fransk om historiske begivenheter og deres betydning for aktuelle samfunnsspørsmål.

Generell kompetanse:
Studenter som har bestått dette emnet
- kan forstå hvordan de selv og andre lærer fremmedspråk.
- kan reflektere over hvordan språk henger sammen med identitet.
- kan tilpasse egen adferd og kommunikasjon til ulike kulturer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppeundervisning. All undervisning er obligatorisk.

Oversikt over undervisningen:
2 klokketimer x 12 uker forelesninger
3 klokketimer x 14 uker gruppeundervisning/personlig veiledning

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk innlevering

Mer om vurdering

Eksamen skal i sin helhet besvares på fransk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fransk med didaktikk (ÅFRANCAEN)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til årsstudiet i fransk med didaktikk i Caen

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FRA1401 7.5 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 F 28.11.2019 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 F
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.