course-details-portlet

FRAC1101 - Fransk litteratur 2

Om emnet

Faglig innhold

Fransk litteratur

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenter som har bestått dette emnet
har oversikt over litteraturhistoriske epoker i fransk kultur fra opplysningstiden til i dag.
- har et vokabular på fransk som kjennetegner de ulike litteraturhistoriske epokene.
- behersker et vokabular innen stilistikk som gjør dem i stand til å beskrive særtrekk ved ulike tekster.

Ferdigheter:
Studenter som har bestått dette emnet
- kan reflektere over de ulike estetiske prinsippene i et historisk perspektiv og sammenligne med hvordan de opplever vår tids litteratur.
- kan analysere franske tekster i ulike sjangre og fra ulike tidsepoker.

Generell kompetanse:
Studenter som har bestått dette emnet
- kan forstå hvordan de selv og andre lærer fremmedspråk.
- kan reflektere over hvordan språk henger sammen med identitet.
- kan tilpasse egen adferd og kommunikasjon til ulike kulturer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppeundervisning. All undervisning er obligatorisk.

Oversikt over undervisningen:
3 klokketimer x 14 uker forelesninger
1,5 klokketimer x 14 uker gruppeundervisning/personlig veiledning

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig innlevering

Mer om vurdering

Eksamen skal i sin helhet besvares på fransk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fransk med didaktikk (ÅFRANCAEN)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til årsstudiet i fransk med didaktikk i Caen

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FRA1102 7.5 01.09.2017
FRA1120 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Undervisningsspråk: Fransk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fransk litteratur
  • Fransk
  • Fransk litteraturvitenskap
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU