FRAC1101 - Fransk litteratur 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer F

Faglig innhold

Fransk litteratur

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenter som har bestått dette emnet
har oversikt over litteraturhistoriske epoker i fransk kultur fra opplysningstiden til i dag.
- har et vokabular på fransk som kjennetegner de ulike litteraturhistoriske epokene.
- behersker et vokabular innen stilistikk som gjør dem i stand til å beskrive særtrekk ved ulike tekster.

Ferdigheter:
Studenter som har bestått dette emnet
- kan reflektere over de ulike estetiske prinsippene i et historisk perspektiv og sammenligne med hvordan de opplever vår tids litteratur.
- kan analysere franske tekster i ulike sjangre og fra ulike tidsepoker.

Generell kompetanse:
Studenter som har bestått dette emnet
- kan forstå hvordan de selv og andre lærer fremmedspråk.
- kan reflektere over hvordan språk henger sammen med identitet.
- kan tilpasse egen adferd og kommunikasjon til ulike kulturer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppeundervisning. All undervisning er obligatorisk.

Oversikt over undervisningen:
3 klokketimer x 14 uker forelesninger
1,5 klokketimer x 14 uker gruppeundervisning/personlig veiledning

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig innlevering

Mer om vurdering

Eksamen skal i sin helhet besvares på fransk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fransk med didaktikk (ÅFRANCAEN)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til årsstudiet i fransk med didaktikk i Caen

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FRA1102 7.5 01.09.2017
FRA1120 7.5 01.09.2019

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 F 26.11.2019 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 F
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.