course-details-portlet

FRAC1100 - Fransk litteratur og kulturkunnskap

Om emnet

Faglig innhold

Fransk litteratur og kulturkunnskap fra opplysningstiden til i dag.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenter som har bestått dette emnet
- kjenner til et utvalg av både litterære tekster og sakprosa i ulike sjangre fra opplysningstiden til i dag.
- kjenner til grunnleggende tilnærmingsmåter i tekstanalyse.
- har kjennskap til sosiale og politiske forhold i det franske samfunnet fra opplysningstiden til i dag.

Ferdigheter:
Studenter som har bestått dette emnet
- kan skrive på fransk om fransk litteratur og kultur.
- kan bruke kilder på en etterrettelig måte.


Generell kompetanse:
Studenter som har bestått dette emnet
- kan forstå hvordan de selv og andre lærer fremmedspråk.
- kan reflektere over hvordan språk henger sammen med identitet.
- kan tilpasse egen adferd og kommunikasjon til ulike kulturer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppeundervisning. All undervisning er obligatorisk.

Oversikt over undervisningen:
3 klokketimer x 14 uker gruppeundervisning
3 klokketimer x 14 uker forelesning i kulturkunnskap
5 klokketimer x 8 uker forelesning i litteratur

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig innlevering i kulturkunnskap
  • Skriftlig innlevering i litteratur

Mer om vurdering

Vurderingsform: Skriftlig eksamen i litteratur (3 timer) og skriftlig eksamen i kulturkunnskap (3 timer). Hver av de skriftlige eksamenene teller 50% av endelig karakter. Det gis én samlet karakter. Stryk i én eksamensdel medfører stryk i hele emnet. Ved stryk må begge eksamensdeler tas på nytt.

Eksamen skal i sin helhet besvares på fransk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fransk med didaktikk (ÅFRANCAEN)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til årsstudiet i fransk med didaktikk i Caen

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FRA1100 7.5 01.09.2017
FRA1110 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Undervisningsspråk: Fransk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fransk litteratur
  • Fransk
  • Fransk kulturkunnskap
  • Fransk litteraturvitenskap
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU