FRAC1100 - Fransk litteratur og kulturkunnskap

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 50/100 3 timer
Skriftlig eksamen 50/100 3 timer

Faglig innhold

Fransk litteratur og kulturkunnskap fra opplysningstiden til i dag.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenter som har bestått dette emnet
- kjenner til et utvalg av både litterære tekster og sakprosa i ulike genre fra opplysningstiden til i dag.
- kjenner til grunnleggende tilnærmingsmåter i tekstanalyse.
- har kjennskap til sosiale og politiske forhold i det franske samfunnet fra opplysningstiden til i dag.

Ferdigheter:
Studenter som har bestått dette emnet
- kan skrive på fransk om fransk litteratur og kultur.
- kan bruke kilder på en etterrettelig måte.


Generell kompetanse:
Studenter som har bestått dette emnet
- kan forstå hvordan de selv og andre lærer fremmedspråk.
- kan reflektere over hvordan språk henger sammen med identitet.
- kan tilpasse egen adferd og kommunikasjon til ulike kulturer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppeundervisning. All undervisning er obligatorisk.

Oversikt over undervisningen:
2 klokketimer x 14 uker gruppeundervisning
3 klokketimer x 14 uker forelesning i kulturkunnskap
5 klokketimer x 8 uker forelesning i litteratur
Praktisk fransk:
2 klokketimer x 14 uker gruppeundervisning

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon i litteratur
  • Skriftlig innlevering i kulturkunnskap

Mer om vurdering

Vurderingsform: Skriftlig eksamen i litteratur (3 timer) og skriftlig eksamen i kulturkunnskap (3 timer). Hver av de skriftlige eksamenene teller 50% av endelig karakter. Det gis ikke karakter på de enkelte delene, men én samlet karakter. For at emnet skal være bestått, må begge eksamensdelene vurderes til å ha et nivå som ville ha tilsvart bestått karakter. Ved stryk må begge eksamensdeler tas på nytt.

Eksamen skal i sin helhet besvares på fransk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fransk med didaktikk - Caen (ÅFRANCAEN)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til årsstudiet I fransk med didaktikk - Caen.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FRA1100 7.5 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 50/100 15.12.2017 09:00
Høst ORD Skriftlig eksamen 50/100 18.12.2017 09:00
Vår UTS Skriftlig eksamen 50/100
Vår UTS Skriftlig eksamen 50/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.