course-details-portlet

FRA1102 - Litteraturhistorie og litterær analyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 1/2 7 dager
Muntlig eksamen 1/2 10 minutter

Faglig innhold

Emnet tar for seg den franske litteraturhistorien fra 1500-tallet og frem til i dag. Ulike epoker vil bli belyst gjennom analyser av et utvalg franske litterære tekster.

Læringsutbytte

Kandidater som har bestått dette emnet:
- har oversikt over litteraturhistoriske epoker i fransk kultur fra renessansen til i dag
- har et vokabular på fransk som kjennetegner de ulike litteraturhistoriske epokene
- har bevissthet om avgrensningen av litteraturhistoriske epoker (periodiseringsproblemet)
- behersker et litteraturhistorisk vokabular som setter dem i stand til å samtale og formulere seg skriftlig om karakteristiske trekk ved de ulike litteraturhistoriske epokene
- kan reflektere over de ulike estetiske prinsippene i et historisk perspektiv og sammenligne med hvordan de opplever vår tids litteratur

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppearbeid med diskusjon.
Vurderingsform: Hjemmeeksamen (7 dager) og muntlig eksamen (10 min.) Tellingsandel henholdsvis 1/2 og 1/2. Det gis en samlet karakter i emnet. Stryk i en eksamensdel medfører stryk i hele emnet. Ved stryk må begge eksamensdeler tas på nytt.

Obligatoriske aktiviteter

  • 4 korte arbeider

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FRA1101 7.5 01.09.2007
FRAC1101 7.5 01.09.2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2017

Undervisningsspråk: Fransk

-

Fagområde(r)
  • Fransk
  • Fransk kulturkunnskap
  • Fransk litteratur
  • Fransk litteraturvitenskap
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 28.11.2016 09:00
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 1/2

Utlevering 16.05.2017

Innlevering 24.05.2017

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU